Máy bơm Pentax chính hãng. Đại lý bơm pentax giá rẻ nhất

Bơm điện chữa cháy Diesel đầu bơm Pentax động cơ Huyndai Hàn Quốc CA50-200B
Mã sản phẩm: Bơm chữa cháy Diesel Pentax CA 50-200B
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax inox 80/62 0,8HP (tự hút)-cánh phíp
Mã sản phẩm: Inox 80/62
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax inox 100/62 1HP (tự hút)-cánh phíp
Mã sản phẩm: Inox100/ 62-cánh phíp
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax inox 100/62 1HP (tự hút)-cánh Inox
Mã sản phẩm: Inox 100/62-cánh Inox
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax inoxt 100/62 1HP (tự hút)-cánh Inox
Mã sản phẩm: InoxT 100/62-cánh Inox
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax CM50 0.5 HP/220V
Mã sản phẩm: CM 50 0.5HP/220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax CR100 1HP -220V
Mã sản phẩm: CR 100
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax CMT 50 0.5 HP/380V
Mã sản phẩm: CMT 50 0.5HP/220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax MB200 2HP/220V
Mã sản phẩm: MB 200 2HP/220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax CAM 75 0.8HP/220V
Mã sản phẩm: CAM 75
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax CAM 100 1HP/220V
Mã sản phẩm: CAM 100
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax CAM 100/00 SD24L TĂNG ÁP
Mã sản phẩm: CAM 100/00 SD24L TĂNG ÁP
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng Pentax CAM 100T 1HP/380V
Mã sản phẩm: CAM 100T 1HP/380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng PM45 1HP/220V
Mã sản phẩm: PM45
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng PM80 1HP/220V
Mã sản phẩm: PM80
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng CP 45 -1HP/220V
Mã sản phẩm: CP 45
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm dân dụng CP 75 -1HP/220V
Mã sản phẩm: CP 75
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm lưu lượng CH160 1.5HP/220V
Mã sản phẩm: CH 160
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm lưu lượng CHT150 1.5HP/380V
Mã sản phẩm: CHT 150
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm lưu lượng CH200 2HP/220V
Mã sản phẩm: CH 200
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm lưu lượng CHT200 2HP/380V
Mã sản phẩm: CHT 200
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm lưu lượng CS200/3 2HP/220V
Mã sản phẩm: CS200/3 2HP/220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm lưu lượng CST200/3 2HP/220V
Mã sản phẩm: CST200/3 2HP/220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm lưu lượng CS300/3 2HP/220V
Mã sản phẩm: CS300/3 3HP/220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm lưu lượng CST300/3 2HP/380V
Mã sản phẩm: CST300/3 3HP/380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5V-200/7 2HP -220V
Mã sản phẩm: U5V-200/7
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5V-200/7T 2HP -380V
Mã sản phẩm: U5V-200/7T
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5V-300/10T 3HP -380V
Mã sản phẩm: U5V-300/10T
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7V-350/7T 3.5HP -380V
Mã sản phẩm: U5V-350/7T
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng cánh inox U7SV-300/6T 3HP-380V
Mã sản phẩm: U7SV-300/6T 3HP-380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng cánh inox U7SV-400/8T 4HP-380V
Mã sản phẩm: U7SV-400/8T 4HP-380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng cánh inox U7SV-550/8T 4HP-380V
Mã sản phẩm: U7SV-550/10T 5.5HP-380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng cánh inox U3SLG-350/14T
Mã sản phẩm: U3SLG-350/14T
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng thân gang cánh đồng Pentax MSVA 4/7.5 10HP 380V
Mã sản phẩm: MSVA 4/7.5 10HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng thân gang cánh đồng Pentax MSVA 6/11 15HP 380V
Mã sản phẩm: MSVA 6/11 15HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng thân gang cánh đồng Pentax MSVA 8/15 20HP 380V
Mã sản phẩm: MSVA 8/15 20HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục đứng thân gang cánh đồng Pentax MSVA 3/11 15HP 380V
Mã sản phẩm: MSVA3/11 15 HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox U5S-120/4 1.2HP 220V
Mã sản phẩm: U5S-120/4 1.2HP 220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox U5S-120/4T 1.2HP 380V
Mã sản phẩm: U5S-120/4 T 1.2HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox U5S-150/5 1.5HP 220V
Mã sản phẩm: U5S-150/5 1.5HP 220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox U5S-150/5T 1.5HP 380V
Mã sản phẩm: U5S-150/5T 1.5HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục ngang đa tầng cánh thân gang cánh đông MSHA 4/7.5 10HP 380V
Mã sản phẩm: MSHA 4/7.5 10HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục ngang đa tầng cánh thân gang cánh đông MSHA 6/11 15HP 380V
Mã sản phẩm: MSHA 6/11 15HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục ngang đa tầng cánh thân gang cánh đông MSHA 8/15 20HP 380V
Mã sản phẩm: MSHA 8/15 20HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm trục ngang đa tầng cánh thân gang cánh đông MSHA 3/11 15HP 380V
Mã sản phẩm: MSHA 3/11 15HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải Pentax DP 40G 0.25 HP 220V (thân ,cánh bơm bằng nhựa Plastic
Mã sản phẩm: DP 40G 0.25HP 220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải Pentax DP 60G 0.5 HP 220V (thân ,cánh bơm bằng nhựa Plastic
Mã sản phẩm: DP 60G 0.5HP 220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải Pentax DP 80G 1 HP 220V (thân ,cánh bơm bằng nhựa Plastic
Mã sản phẩm: DP 80G 1HP 220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải Pentax DP 100G 1 HP 220V (thân ,cánh bơm bằng nhựa Plastic
Mã sản phẩm: DP 100G 1HP 220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải Pentax DH 100G 1.8HP 220V(Thân bơm bằng inox,guồng bơm và cánh bơm bằng gang)
Mã sản phẩm: DH 100G 1.8HP 220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải Pentax DG 80G 1.4HP 220V (thân bơm bằng inox-guồng bơm,cánh bơm bằng gang)
Mã sản phẩm: DG 80G 1.4HP 220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải Pentax DX 80G 1.4HP 220V (thân bơm ,cánh bơm bằng inox)
Mã sản phẩm: DX 80G 1.4HP 220V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải Pentax DHT 100G 1.8HP 380V(Thân bơm bằng inox,guồng bơm và cánh bơm bằng gang)
Mã sản phẩm: DHT 100G 1.8HP 350V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax DMT 160 1.5HP 380V
Mã sản phẩm: DMT 160 1.5HP/380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax DMT 210 2HP 380V
Mã sản phẩm: DMT 210 2HP/380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax DMT 310 3HP 380V
Mã sản phẩm: DMT 310 2HP/380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax DMT 550 5.5HP 380V
Mã sản phẩm: DMT 550 5.5HP 380V
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Máy ly tâm trục ngang công nghiệp CM32-160C 2HP-380V
Mã sản phẩm: Bơm công nghiệp Pentax CM 32-160C
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Máy ly tâm trục ngang công nghiệp CM32-160B 3HP-380V
Mã sản phẩm: Bơm công nghiệp Pentax CM 32-160B
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Máy ly tâm trục ngang công nghiệp CM32-160A 4HP-380V
Mã sản phẩm: Bơm công nghiệp Pentax CM 32-160A
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Máy ly tâm trục ngang công nghiệp CM32-200B 7.5HP-380V
Mã sản phẩm: Bơm công nghiệp Pentax CM 32-200B
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-8 2HP/220V
Mã sản phẩm: 4S 14-8
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-8 2HP/380V
Mã sản phẩm: 4ST 14-8
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-13 2HP/380V
Mã sản phẩm: 4ST10-13
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-19 3HP/380V
Mã sản phẩm: 4ST10-19
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm hỏa tiễn Pentax 6 inch 6ST 48-4 7.5HP/380V
Mã sản phẩm: 6ST 48-4
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm hỏa tiễn Pentax 6 inch 6ST 48-5 10HP/380V
Mã sản phẩm: 6ST 48-5
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm hỏa tiễn Pentax 6 inch 6ST 48-8 15HP/380V
Mã sản phẩm: 6ST 48-8
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm hỏa tiễn Pentax 6 inch 6ST 70-6-15HP/380V
Mã sản phẩm: 6ST 70-6
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm điện chữa cháy rời trục Pentax CA 50-200B
Mã sản phẩm: Bơm công nghiệp Pentax CA 50-200B
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm điện chữa cháy rời trục Pentax CA 50-250C
Mã sản phẩm: Bơm công nghiệp Pentax CA 50-200B
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm điện chữa cháy rời trục Pentax CA 50-250B
Mã sản phẩm: Bơm công nghiệp Pentax CA 50-250B
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn
Bơm điện chữa cháy rời trục Pentax CA 50-250A
Mã sản phẩm: Bơm công nghiệp Pentax CA 50-250A
Vui lòng liên hê 090 373 6060 để được tư vấn

TIN TỨC MỚI

Làm thế nào để mua được máy bơm nước giá rẻ chính hãng

Làm thế nào để mua được máy bơm nước giá rẻ chính hãng

Máy bơm nước hiện đang là loại máy được ứng dụng đủ loại nhất trong mọi ngành từ nông nghiệp đến...

Hiện nay có những dòng máy bơm nước chuyên dụng nào?

ngày nay, máy bơm nước được dùng rất phổ biến và ứng dụng...

Mẹo sử dụng máy bơm nước bền hơn

Yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ máy bơm nước   Máy bơm...

Gắn máy bơm gia dụng Pentax hiệu quả, tiết kiệm điện

  Máy bơm nước từ lâu đã trở thành thiết bị không...